Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntojen vuokrat

(31.8.2021)

Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että asunnon vuokraa voidaan lainsäädännön mukaan muuttaa vain joko kerran vuodessa tai uuden vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä. Kuitenkin myös asuntojen vuokrat ovat nousseet tasaisesti koko tarkastelujakson ajan kaikilla Helsingin kalleusalueilla.

Asuntokauppojen määrä

(31.8.2021)

Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokauppojen määrän laskua voidaan odottaa seuraavan asuntojen hintojen laskeminen silloin kun asuntojen tarjonta pysyy aiemmalla tasolla. Uusien asuntojen valmistuminen nostaa asuntojen tarjontaa ja voi näin vaikuttaa etenkin vanhojen asuntojen hintatasoa laskevasti. Helsingin asuntomarkkinoilla kuitenkin kysyntä on siinä määrin korkea, ettei tällaista tilannetta ole syntynyt 2000-luvulla. Uusien alueiden rakentaminen on hillinnyt asuntojen hintojen nousua lähiövyöhykkeellä.

Katsaus rakentamiseen neljännesvuosittain

(20.8.2021)

II neljänneksen tilanne 2021

Helsingin asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat alkuvuoden tahdissa myös vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Aivan samassa tahdissa viime vuoden vastaavaan aikaan ei olla, mutta merkkejä vilkastuvaan asunto- ja toimitilatuotantoon on näkyvillä. Rakenteilla olevaa kerrosalaa oli yhteensä 1,17 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrästä 65 prosenttia on asuntorakentamista.

Asuntorakentaminen