Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Katsaus rakentamiseen neljännesvuosittain

(18.11.2021)

III neljänneksen tilanne 2021 

Helsingin asuntomarkkinat ja asuntorakentaminen jatkuivat edellisten vuosien tahdissa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Myönnetyissä rakennusluvissa olevien asuntojen suuri määrä ennakoi tahdin jatkuvan vähintäänkin samalla tasolla. Rakenteilla olevaa kerrosalaa oli neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,16 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m2). Määrästä noin 63 prosenttia oli asuntorakentamista. 

 

Asuntorakentaminen 

Hallintaperuste

(5.11.2021)

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2020 lopussa noin 376 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 43 prosenttia, vuokra-asuntoja 45 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 8 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että

Hitas-asuntojen hinnat

(5.11.2021)

Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2020 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 552 kappaletta, joka on määrällisesti noin neljä prosenttia koko valmiista hintasääntelyn piirissä olevasta Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Asuntokuntien määrä ja tyyppi

(20.10.2021)

Helsingissä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 344 898 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Väestön keskusrekisterin mukaan henkilöt, jotka ovat kunnassa vailla vakinaista asuntoa, tilapäisesti ulkomailla, tietymättömissä tai kirjoilla laitoksissa, eivät muodosta asuntokuntia. Helsingissä tällaisia asuntokuntien ulkopuolelle jääviä henkilöitä oli vuoden 2020 lopussa 18 949.