Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntokuntien määrä ja tyyppi

(20.5.2019)

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 335 061 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Väestön keskusrekisterin mukaan henkilöt, jotka ovat kunnassa vailla vakinaista asuntoa, tilapäisesti ulkomailla, tietymättömissä tai kirjoilla laitoksissa, eivät muodosta asuntokuntia. Helsingissä tällaisia asuntokuntien ulkopuolelle jääviä henkilöitä oli vuoden 2018 alussa 16 602. Tämän lisäksi myöskään asuntoloissa asuvat eivät muodosta asuntokuntia, koska asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää.

Hitas-asuntojen hinnat

(6.5.2019)

Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2018 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 452 kappaletta, joka on määrällisesti noin kolme prosenttia koko valmiista Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Kaikkien kauppojen toteutunut keskineliöhinta vuonna 2018 oli 3 670 euroa, alin toteutunut 1 918 euroa ja ylin 6 506 euroa neliöltä. Ylimmän toteutuneen keskineliöhinnan mukainen kauppa tehtiin postinumeroalueella 160 Katajanokka ja alin vastaavasti postinumeroalueella 850 Jollas.

Katsaus rakentamiseen neljännesvuosittain

(29.4.2019)

I neljänneksen tilanne 2019

Rakentamisen kokonaisvolyymi oli edelleen normaalia korkeammalla tasolla Helsingissä vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sekä asuin- että toimitilarakentamista oli rakenteilla yhteensä yli 1,23 miljoonaa kerrosneliömetriä. Asuinrakennusten kerrosalaa oli rakenteilla yli 50 prosenttia enemmän ja toimitilarakennusten kerrosalaa 35 prosenttia enemmän kuin vastaavilla ensimmäisillä neljänneksillä keskimäärin vuodesta 2012 lähtien.

Rakentamisen vuositilastot

(27.3.2019)

Rakentamisen vuositilasto 2018

Vuonna 2018 Helsinkiin valmistui asuin- ja toimitiloja yhteensä 745 048 kerrosneliömetriä uustuotantona ja laajennuksina. Rakentamisen vuotta leimasivat suurten julkisten toimitilahankkeiden valmistuminen sekä keskipinta-alaltaan pienenevä, runsas asuntotuotanto.