Suurin osa Helsingin kaupungin omistamista asunnoista on ara-vuokra-asuntoja. Näitä asuntoja oli vuoden 2019 alussa kaikkiaan runsaat 48 000. Tämä muodosti 13 % Helsingin koko asuntokannasta.

Kaupungin ara-vuokra-asunnot ja -asukkaat lukuina 1.1.2019

Asuntoja:

48 288

13 %

koko asuntokannasta

Asuntokuntia:

46 356

14 %

kaikista asuntokunnista

Asukkaita:

89 214

14 %

koko asuntoväestöstä

Näiden asuntojen keskipinta-ala oli 59,3 neliötä, mikä oli hieman vähemmän kuin Helsingin koko asuntokannan keskiarvo (63,3 neliötä). Asumisväljyys oli 32 neliötä henkeä kohti, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin koko asuntokannassa (34 neliötä).

Kaupungin ara-vuokra-asunnoissa asui vuoden 2018 alussa runsaat 46 300 asuntokuntaa ja niissä noin 89 600 henkeä. Lapsiperheitä oli noin 11 500 eli joka neljäs asuntokunta. Kotitalouksia, joissa kaikki jäsenet olivat vähintään 65-vuotiaita, oli noin 11 000 eli vajaa neljännes kaikista. Muita aikuistalouksia oli noin 24 000 eli noin puolet kokonaismäärästä. Sekä lapsiperheet että yli 65-vuotiaiden taloudet olivat kaupungin ara-vuokra-asunnoissa hieman yliedustettuina verrattuna Helsingin kaikkiin asuntokuntiin.

Lähde: Helsingin kuntatietojärjestelmä ja kiinteistöjärjestelmä.