Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Ark-house Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Hannunkari&Mäkipaja Oy Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy.

Asemakaavoilla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää, kuinka paljon alueelle saa rakentaa ja mitä esimerkiksi säilytetään. Lisäksi asemakaavoissa määritetään keskeiset kaupunkikuvaan, toiminnallisuuteen ja ympäristön laatuun liittyvät tekijät. Asemakaava luo edellytykset rakennusten, katujen ja puistojen rakentamiselle

Asemakaavoitus vastaa kaupunkisuunnittelusta ja asemakaavojen laatimisesta sekä asemakaavatason maankäytöllistä harkintaa edellyttävistä asioista. Asemakaavoilla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää, kuinka paljon alueelle saa rakentaa ja mitä esimerkiksi säilytetään. Lisäksi asemakaavoissa määritetään keskeiset kaupunkikuvaan, toiminnallisuuteen ja ympäristön laatuun liittyvät tekijät. Asemakaava luo edellytykset rakennusten, katujen ja puistojen rakentamiselle.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Lisäksi asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja sen keskeisistä ominaisuuksista. Asemakaavan koko ja laajuus voi vaihdella: se voi käsittää kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja laajoissa hankkeissa asemakaavan vaatima suunnittelutyö sekä tarvittavien selvitysten laadinta saattavat viedä pidemmänkin ajan. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman.

Uuden kaupunkistrategian 2018–2021 mukaisesti asemakaavoitetaan 600 000–700 000 k-m2 uutta asuntorakentamista vuodessa, josta vähintään 40 % eli 240 000 k-m2 on täydennysrakentamista. Lisäksi asemakaavoitus on tiiviisti mukana kaupunkistrategiassa määritellyissä erityishankkeissa. 

Vuonna 2020 kaavoituksesta lainvoimaistui 439 728 k-m2 asuntorakentamiseen.

Lisätietoa Helsingin kaavoituksesta verkossa (-> Asuminen ja ympäristö -> Kaavoitus ja suunnittelu).

Lainvoimaiset asemakaavat, nähtävillä olevat asemakaavat sekä ajankohtaiset suunnitelmat ovat nähtävissä Helsingin Karttapalvelussa.