Poikkeuksellisen korkeat asuntotuotannon lukumäärät näkyvät myös asuinrakentamisen kerrosalan viiden vuoden liukuvassa keskiarvossa. Myönnettyjen lupien ja aloitettujen rakennustöiden keskiarvoissa näkynyt noususuhdanne ilmenee nyt myös valmistuneen asuinkerrosalan keskiarvon kohoamisena.

Verrattaessa asuin- ja toimitilarakentamisen suhdanteita pidemmällä aikavälillä on huomattavissa, että toimitilarakentamisen suhdanteet näyttävät seuraavan talouden muutoksia asuinrakentamista herkemmin. Suurin osa viime vuosina valmistuneista toimitilarakennuksista on ollut liike- ja toimistorakennuksia julkisten palvelurakennusten ollessa valmistuneelta kerrosalaltaan toiseksi suurin toimitilarakennusten luokka.

2010-luvun jyrkin nousu toimitilarakentamisessa näyttäisi hieman tasoittuneen myönnettyjen lupien ja aloitettujen rakennustöiden keskiarvojen perusteella.