Asumisen ja rakentamisen julkaisuja vuosilta 2017-2022

Tälle sivulle on koottu Helsingin kaupunginkanslian tuottamia asumisen tutkimukseen liittyviä julkaisuja ja artikkeleita.

Julkaisut on ryhmitelty kolmeen luokkaan: tutkimusjulkaisut, tilastojulkaisut ja Kvartti-artikkelit. Vanhemmat julkaisut löytyvät kaupunkitieto-sivuilta:

1) Tutkimusjulkaisuja

 

Helsingin asuntopolitiikka – Historiallinen katsaus ja nykytilanne (Mika Ronkainen & Elina Eskelä). Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2022:3. https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2022/asuntopoliittinen_historiikki.pdf

Helsinki’s housing policy – A historical overview and the current situation (Mika Ronkainen & Elina Eskelä). City of Helsinki, publications of the Central Administration 2022:4. https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2022/historical_overview_of_housing_policy.pdf

Kynnyksellä? – Tutkimus tuetusta vuokrakannasta ja asukkaiden kokemuksista (Teemu Kemppainen & Matti Kortteinen & Jukka Hirvonen & Juho Kiuru). Tutkimuksia 2021:4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_06_04_Tutkimuksia_4...

Metro investment and the housing market anticipation effect (Oskari Harjunen). Julkaistu 25.1.2018. Työpapereita 2018:2, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_25_tyopapereita_02_Harjunen.pdf

Muuttuva Myllypuro - katsaus esikaupunkialueen menneisyyteen ja nykypäivään (Elisa Pulkkinen & Anna Idström). Julkaistu 23.8.2017. Työpapereita 2017:1, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_08_23_Tyopapereita_01_Pulkkinen_Idstrom.pdf

Disorder and insecurity in a residential context. A study focusing on Finnish suburban housing estates built in the 1960s and 1970s (Teemu Kemppainen)
Julkaistu 9.6.2017. Tutkimuksia 2017:2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_06_09_Tutkimuksia_2_Kemppainen.pdf

Helsingin seudun 1960- ja 1970 lukujen lähiöiden sosioekonominen ja demografinen kehitys vuoden 1990 jälkeen (Mats Stjernberg)
Julkaistu 7.6.2017. Tutkimuksia 2017:1.  https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_06_07_Tutkimuksia_1_Stjernberg.pdf

2) Tilastojulkaisuja

Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2020 (Reetta Marttinen). Tilastoja 2022:1. Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2020 (pdf).

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2020 (Jenni Väliniemi-Laurson). Tilastoja 2021:7. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_05_28_Tilastoja_7_Valiniemi_Laurson.pdf

Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019 (Reetta Marttinen). Tilastoja 2020:9, Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019

Rakentamisen vuosijulkaisu 2019 (Mika Ronkainen). Tilastoja 2020:6, Rakentamisen vuosijulkaisu 2019

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 (Oskari Harjunen) Tilastoja 2019:12, Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 (Jenni Väliniemi-Laurson) Julkaistu 27.3.2019. Tilastoja 2019:4, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_22_Tilastoja_4_Valiniemi_Laurson.pdf

Yleinen asumistuki Helsingissä vuonna 2017 (Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Julkaistu 28.6.2018. Tilastoja 2018:12, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_28_Tilastoja_12_Ahlgren_Leinvuo.pdf

Rakentaminen Helsingissä 2017 sekä rakentamisen aikasarjoja (Eija Rauniomaa)
Julkaistu 9.3.2018. Tilastoja 2018:6, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_03_09_tilastoja_06_Rauniomaa.pdf

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä-syyskuussa 2017 (Netta Mäki)
Julkaistu 22.11.2017. Tilastoja 2017:18, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_11_22_Tilastoja_18_Maki.pdf

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä-syyskuussa 2017 (Netta Mäki)
Julkaistu 1.11.2017. Tilastoja 2017:17, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_11_01_Tilastoja_17_Maki.pdf

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä (Eija Rauniomaa)
Julkaistu 1.11.2017. Tilastoja 2017:16, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_11_01_Tilastoja_16_Rauniomaa.pdf

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2017 toisella neljänneksellä (Eija Rauniomaa)
Julkaistu 28.8.2017. Tilastoja 2017:11, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_08_21_Tilastoja_11_Rauniomaa.pdf

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti–kesäkuussa 2017 (Netta Mäki)
Julkaistu 11.8.2017. Tilastoja 2017:9, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_08_11_Tilastoja_9_Maki.pdf

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti–kesäkuussa 2017 (Netta Mäki)
Julkaistu 11.8.2017. Tilastoja 2017:8, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_08_11_Tilastoja_8_Maki.pdf

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2005–2016 (Netta Mäki)
Julkaistu 19.6.2017. Tilastoja 2017:2, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_06_19_Tilastoja_2_Maki.pdf

Yleinen asumistuki Helsingissä vuonna 2016 (Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Julkaistu 13.6.2017. Tilastoja 2017:3, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_06_13_Tilastoja_1_AhlgrenLeinvuo.pdf

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi–maaliskuussa 2017 (Netta Mäki)
Julkaistu 9.5.2017. Tilastoja 2017:15, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_05_09_Tilastoja_15_Maki.pdf

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi–maaliskuussa 2017 (Netta Mäki)
Julkaistu 9.5.2017. Tilastoja 2017:14, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_05_09_Tilastoja_14_Maki.pdf

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä (Eija Rauniomaa)
Julkaistu 3.5.2017. Tilastoja 2017:13, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_05_03_Tilastoja_13_Rauniomaa.pdf

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2016 (Netta Mäki)
Julkaistu 14.3.2017. Tilastoja 2017:11, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_14_Tilastoja_11_Maki.pdf

Rakentaminen Helsingissä 2016 sekä rakentamisen aikasarjoja (Eija Rauniomaa)
Julkaistu 8.3.2017. Tilastoja 2017:10, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_08_Tilastoja_10_Rauniomaa.pdf

Asuntojen vuokrat Helsingissä loka–joulukuussa 2016 (Netta Mäki)
Julkaistu 8.2.2017. Tilastoja 2017:9, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_02_08_Tilastoja_9_Maki.pdf

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka–joulukuussa 2016 (Netta Mäki)
Julkaistu 1.2.2017. Tilastoja 2017:7, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_02_01_Tilastoja_7_Maki.pdf

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2016 (Eija Rauniomaa)
Julkaistu 27.1.2017. Tilastoja 2017:6, https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_01_27_Tilastoja_6_Rauniomaa.pdf

3) Kvartti-artikkeleita

Tulotaso asuntokannan eri osissa (Jukka Hirvonen). 03.09.2021. https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/tulotaso-helsingin-asuntokannan-eri-osissa

Nuoret aikuiset muodostavat keskeisen osan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen asukkaista (Reetta Marttinen). 03.09.2021. https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/nuoret-aikuiset-muodostavat-keskeis...

Asumisen ongelmat pääkaupunkiseudun kunnissa osin erilaiset – helsinkiläisiä kiusaa kalleus (Vesa Keskinen). 13.08.2021. https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/asumisen-ongelmat-paakaupunkiseudun-kunnissa-osin-erilaiset-helsinkilaisia-kiusaa-kalleus

Monipaikkainen asuminen tuo lisää sävyjä kaupungistumiskeskusteluun (Teemu Vass). 04.02.2021. https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/monipaikkainen-asuminen-tuo-lisaa-savyja-kaupungistumiskeskusteluun

Pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen rikkoi ennätykset. Katsaus asuntotuotantoon ja väestökehitykseen vuosina 1961–2019 (Pekka Vuori). Julkaistu 03.04.2020. https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/paakaupunkiseudun-asuntorakentaminen-rikkoi-ennatykset

Asumisen etninen eriytyminen Helsingissä ja muualla (Jukka Hirvonen). Julkaistu 18.12.2019. Kvartti 4/2019, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/asumisen-etninen-eriytyminen-helsingissa-ja-muualla

Omistusasumisen suosio pysynyt Helsingissä yllättävän sitkeänä. (Ari Niska) Blogikirjoitus, julkaistu 28.03.2019. https://www.kvartti.fi/fi/blogit/omistusasumisen-suosio-helsingissa-pysynyt-yllattavan-sitkeana

Helsingin alueellinen eriytyminen: kaksi lähestymistapaa segregaation seurantaan (Katja Vilkama, Jukka Hirvonen) Julkaistu 12.07.2018. Kvartti 1/2018, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsingin-alueellinen-eriytyminen-kaksi-lahestymistapaa-segregaation-seurantaan

Myllypuron omistusasuntojen hintakehitys esimerkkinä Helsingin aluekehittämistoimien vaikutuksista (Anniina Miettinen) Julkaistu 06.04.2018. https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/myllypuron-omistusasuntojen-hintakehitys-esimerkkina-helsingin-aluekehittamistoimien

Miten Wienissä onnistutaan yhdistämään kohtuuhintainen ja laadukas asuminen? (Ari Niska) Blogikirjoitus, julkaistu 05.04.2018. https://www.kvartti.fi/fi/blogit/miten-wienissa-onnistutaan-yhdistamaan-kohtuuhintainen-ja-laadukas-asuminen

Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuvien tulotaso (Pekka Vuori, Eija Rauniomaa) Julkaistu 14.03.2018, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsingin-kaupungin-vuokra-asunnoissa-asuvien-tulotaso

KAPA: Asumisen kalleus kiusaa, mutta yhä harvempi harkitsee muuttoa (Vesa Keskinen) Julkaistu 27.02.2018, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/kapa-asumisen-kalleus-kiusaa-mutta-yha-harvempi-harkitsee-muuttoa

Kaupungin asuntotonttien vuokraus Helsingissä. Miten saavutettavuus vaikuttaa hintoihin? (Tea Lönnroth) Julkaistu 15.12.2017. Kvartti 4/2017, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/kaupungin-asuntotonttien-vuokraus-helsingissa

Asuntotuotannon rooli Helsingin viimeaikaisessa väestökehityksessä (Ari Jaakola, Elisa Pulkkinen) Julkaistu 15.12.2017. Kvartti 4/2017, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/asuntotuotannon-rooli-helsingin-viimeaikaisessa-vaestokehityksessa

Lasten määrän kasvu keskittyy nyt kantakaupunkiin – 0-15-vuotiaiden väestömäärä ja osuus Helsingissä 1962-2017 (Ari Niska) Julkaistu 27.10.2017. Kvartti 3/2017, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/lasten-maaran-kasvu-keskittyy-nyt-kantakaupunkiin