Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että asunnon vuokraa voidaan lainsäädännön mukaan muuttaa vain joko kerran vuodessa tai uuden vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä. Kuitenkin myös asuntojen vuokrat ovat nousseet tasaisesti koko tarkastelujakson ajan kaikilla Helsingin kalleusalueilla.

Vuonna 2020 asuntojen keskineliövuokra Helsingissä oli 18,3 euroa. Asuntojen vuokrat ovat eriytyneet kalleusalueiden välillä. Kallein keskineliövuokra 22,2 euroa vuonna 2020 oli kalleusalueella 1. Kalleusalueen 2 keskineliövuokra oli 20,5 euroa. Kalleusalueen 3 keskineliövuokra oli huomattavasti edullisempi, ollen 16,9 euroa ja edullisin keskineliövuokra oli kalleusalueella 4, joka asettui 15,2 euroon. Vuoden 2015 vuokratasoon nähden kuitenkin nopeimmin hinnat ovat nousseet kalleusalueella 4. Keskustassa kalleusalueella 1 vuokrat ovat nousseet vuodesta 2015 hitaimmin.

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä asuntojen keskineliövuokrat olivat ensimmäisellä kalleusalueella keskimäärin 22,4 euroa, toisella kalleusalueella 20,4 euroa, kolmannella kalleusalueella 17,1 euroa ja neljännellä kalleusalueella 15,2 euroa neliöltä. Vuoden takaisesta asuntojen keskineliövuokrat olivat nousseet ensimmäisellä kalleusalueella 1,1 prosenttia, toisella kalleusalueella laskeneet 0,3 prosenttia. Kolmannella kalleusalueella asuntojen keskineliövuokrat olivat nousseet 1,7 prosenttia ja neljännellä kalleusalueella 1,1 prosenttia samasta ajankohdasta viime vuonna.

Luvuissa ovat mukana sekä vapaarahoitteiset että ara-vuokra-asunnot.

 

Vuokrat ovat huomattavasti kalliimpia vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa verrattuna ARA-vuokra-asuntoihin. Helsingissä edullisimmat vuokrat ovat kaupungin oman vuokra-asuntoyhtiö Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) asunnoissa. Vuoden 2021 toisen neljänneksen tietojen mukaan viidessä vuodessa vapaarahoitteisten asuntojen keskineliövuokra on noussut yli kahdella ja puolella eurolla, kun ARA-vuokra-asunnoissa samalla aikajaksolla keskineliövuokra on noussut vain noin kahdeksallakymmenellä sentillä. Uusien vuokrasopimusten keskineliövuokra laski vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuoden toisella neljänneksellä Helsingissä keskimäärin 11 sentillä, kolmannella kalleusalueella uusien sopimusten keskineliövuokra laski jopa 63 sentillä. Tämä kuvastanee tilannetta, jossa vapaarahoitteisia vuokra-asuntojen markkinoilla koronaviruspandemian myötä kysyntä on hieman hyytynyt.

Lisätietoja asuntojen vuokrista Helsingissä vuonna 2019 löytyy julkaisusta Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019.