Helsingin kaupunki omistaa merkittävän määrän vuokra-asuntoja, yli 56 000. Suurin osa niistä on ara-vuokra-asuntoja, joita hallinnoi kaksi yhtiötä, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) sekä Helsingin Korkotukiasunnot. Näitä asuntoja oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan lähes 47 000. Tämä muodosti 13 % Helsingin koko asuntokannasta.

Kaupungin ara-vuokra-asunnot ja -asukkaat lukuina 31.12.2016

Asuntoja:

46 743

13,1 %

koko asuntokannasta

Asuntokuntia:

44 119

13,6 %

kaikista asuntokunnista

Asukkaita:

85 397

14,0 %

koko asuntoväestöstä

Näiden asuntojen keskipinta-ala oli 59 neliötä, mikä oli hieman vähemmän kuin Helsingin koko asuntokannan keskiarvo (63 neliötä). Asumisväljyys oli 31 neliötä henkeä kohti, mikä oli vähän vähemmän kuin koko asuntokannassa (34 neliötä).

Kaupungin ara-vuokra-asunnoissa asui vuoden 2016 lopussa runsaat 44 000 asuntokuntaa ja niissä noin 85 000 henkeä. Lapsiperheitä oli noin 11 000 eli joka neljäs asuntokunta. Kotitalouksia, joissa kaikki jäsenet olivat vähintään 65-vuotiaita, oli noin 10 600 eli vajaa neljännes kaikista. Muita aikuistalouksia oli noin 22 500 eli noin puolet kokonaismäärästä. Sekä lapsiperheet että yli 65-vuotiaiden taloudet olivat kaupungin ara-vuokra-asunnoissa hieman yliedustettuina verrattuna Helsingin kaikkiin asuntokuntiin.

Lähde: Helsingin kuntatietojärjestelmä ja kiinteistöjärjestelmä.