Vuosittain välitetään noin 3 000 kaupungin omistamaa ara-vuokra-asuntoa. Asunnonhakijoita on vapautuneisiin asuntoihin verrattuna moninkertainen määrä, vuoden 2017 lopulla hakijoita oli 17 120.  Hakijamäärä vaihtelee vuosittain, määrä on noussut erityisesti niinä vuosina jolloin on valmistunut paljon uusia asuntoja. Asunnonhakijoista 60 prosenttia on yhden hengen kotitalouksia, pariskuntia noin 15 prosenttia ja perheitä noin 25 prosenttia.

 

Vuonna 2017 välitykseen vapautui 3 609 asuntoa, mikä on huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Vapautuneiden asuntojen määrään vaikuttaa mm. valmistuneet uudiskohteet ja käynnissä olevat peruskorjaukset. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki asunnonvaihdot siirtyivät kiinteistöyhtiöiltä kaupungin välitykseen, mikä osaltaan lisäsi välitettävien asuntojen määrää. Asukkaaksi valituista asunnonvaihtajia oli 13 prosenttia.

Vuonna 2017 välitykseen vapautui eniten kaksioita eli 43 prosenttia, joita välitetään yhden ja kahden hengen kotitalouksille. Vapautuneista asunnoista kolmioita oli 32 prosenttia, yksiöitä 16 prosenttia ja isoja perheasuntoja 9 prosenttia. Perheiden mahdollisuudet asuntotarjouksen saamiseen ovat paremmat kuin pienemmillä kotitalouksilla, koska välitettäväksi tulleiden pienten asuntojen määrä ei vastaa niihin kohdistuneeseen kysyntään. Vuonna 2017 hakijoista 60 prosenttia haki asuntoa yksin, mutta asunnon saaneista yksineläjiä oli vuonna 2017 43 prosenttia. Asukkaaksi valituista 16 prosenttia oli pariskuntia ja lapsiperheitä 41 prosenttia.

Kaupungin ara-vuokra-asunnot kohdentuvat pääasiassa alle 34-vuotiaille nuorille aikuisille, heitä oli asunnon saaneista 60 prosenttia. 35–54-vuotiaita oli noin 30 prosenttia ja yli 55-vuotiaita noin 10 prosenttia.

Edellä esitetyt osuudet huoneluvun, perhetyypin ja iän mukaan tarkasteltuna ovat pysyneet vuodesta toiseen hyvin samanlaisina.

Vuonna 2017 reilu 70 prosenttia välitetyistä asunnoista sijaitsi Itä- ja Pohjois-Helsingissä. Kantakaupungin alueelta välitettiin 15 prosenttia asunnoista ja Länsi-Helsingistä 12 prosenttia asunnoista. Länsi-Helsingissä on käynnissä useampi peruskorjaus samaan aikaan, joten asuntoja ei vapaudu välitykseen.

Lisätietoa asukasvalinnoista seuraavista linkeistä:

Asukasvalintojen kuukausitilastot

Tilastoja asukasvalinnoista 2013 – 2017