Asunnon hallintaperusteen suhteen asunnot jaetaan omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin. Vuokra-asunnot voidaan edelleen jaotella ara-vuokra-asuntoihin (arava- ja korkotuki) ja markkinaehtoisiin vuokra-asuntoihin.

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2020 lopussa noin 376 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 43 prosenttia, vuokra-asuntoja 45 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 8 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että ne ovat rekisteritietojen mukaan vailla vakinaisia asukkaita. Ara-vuokra-asuntoja oli 17 prosenttia ja markkinavuokra-asuntoja 28 prosenttia.

Helsingissä vuokra-asuntoja on hieman suurempi osuus kuin naapurikaupungeissa, joissa niiden osuus oli vuonna 2019 noin 40 % (Espoossa 39 % ja Vantaalla 40 %). Koko maassa vuokra-asuntoja on vajaa kolmannes (32 %).

Vuokra-asumisen rooli vaihdellut vuosien mittaan

Vuokra-asuntojen osuus on vuosikymmenien mittaan vaihdellut paljonkin. Helsingissä oli vielä 1960-luvulla selvä enemmistö asunnoista vuokra-asuntoja. Osuudessa oli vähenevä trendi aina 1980-luvulle asti. Vuonna 1990 vuokra-asuntoja oli vain 37 prosenttia. Sen jälkeen osuus lähti taas nousuun, mihin vaikutti mm vuokrasäännöstelyn purkaminen. 2000-luvun kehitys on ollut tasaisempaa ja osuus on ollut 45-47 prosentin tasolla. Espoossa ja Vantaalla muutokset ovat olleet samansuuntaisia, mutta vuokra-asuntojen osuus on ollut alemmalla tasolla kuin Helsingissä. Vuokra-asuntojen osuus on 2010-luvulla Espoossa ja Vantaalla selvästi kasvanut ja lähentynyt Helsinkiä.

asunnot hallintaperusteen mukaan 1950-2020.xlsx

Seuraava kartta kertoo, kuinka vuokra-asuntojen osuus vaihtelee Helsingissä osa-alueittain.

 

Markkinaehtoiset vuokra-asunnot painottuvat vahvasti pieniin asuntoihin

Omistusasunnot ja markkinaehtoiset vuokra-asunnot eroavat toisistaan selvästi huonelukuprofiililtaan. Vähintään kolmen huoneen asuntoja oli lähes 60 prosenttia omistusasunnoista, mutta vain 18 prosenttia markkinavuokra-asunnoista. Ara-vuokra-asunnot sijoittuivat näiden luokkien välimaastoon, niissä kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus oli 35 prosenttia. Asumisoikeusasuntojen jakauma oli suhteellisen lähellä omistusasuntoja. Helsinkiläiset asunnot olivat keskimäärin 63,1 neliön kokoisia. Omistusasunnoissa pinta-alaa oli keskimäärin 77 neliötä, asumisoikeusasunnoissa 67 neliötä, ara-vuokra-asunnoissa 56 neliötä ja markkinavuokra-asunnoissa 47 neliötä.