Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2020 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 552 kappaletta, joka on määrällisesti noin neljä prosenttia koko valmiista hintasääntelyn piirissä olevasta Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Kaikkien kauppojen toteutunut keskineliöhinta vuonna 2020 oli 4 164 euroa, alin toteutunut 1 871 euroa ja ylin toteutunut 7 523 euroa neliöltä. Ylimmän toteutuneen keskineliöhinnan mukainen kauppa tehtiin postinumeroalueella 220 Jätkäsaari ja alimman keskineliöhinnan kauppa postinumeroalueella 940 Kontula - Vesala.

Suurin merkitys yleisestikin hintasääntelyllä on Helsinki 1 kalleusalueella ja vähäisin Helsinki 4 kalleusalueella, jossa laskennalliset Hitas-enimmäishinnat useilla postinumeroalueilla ylittävät alueen kaikkien asuntojen keskineliöhinnan.

Toteutuneet kauppahinnat postinumeron perusteella jaoteltuna:

https://www.hel.fi/static/kv/asunto-osasto/hitaskaupat-alue-2020.pdf

Hitas-asuntojen velaton rajaneliöhinta

Rajaneliöhinta on 1.11.2021 alkaen 4 805 euroa, ja se on korkeampi kuin kaikkien Hitas-asuntojen toteutuneiden kauppahintojen keskineliöhinta vuonna 2020. 

Hitas-asuntokaupassa voi aina käyttää kulloinkin voimassa olevaa velatonta rajaneliöhintaa ilman huoneistokohtaisen enimmäishinnan vahvistamista.

Rajaneliöhinta lasketaan ja vahvistetaan neljännesvuosittain, kun Tilastokeskus on julkaissut vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilaston. Rajaneliöhinta otetaan käyttöön 1.2., 4.5., 1.8. ja 1.11.

 

Valmiiden hintasääntelyssä olevien Hitas-asuntojen määrä

Hintasääntelyn piirissä olevia Hitas-asuntoja oli vuoden 2020 lopussa 14 590 asuntoa, jotka sijaitsevat Helsingin kalleusalueilla seuraavasti:

 

Tällä hetkellä (2/2021) lukumäärällisesti eniten Hitas-asuntoja on postinumeroalueilla 180 Kamppi-Ruoholahti (1 777 asuntoa), 220 Jätkäsaari (1 296 asuntoa) 560 Toukola-Vanhakaupunki (1 133 asuntoa) ja 980 Etelä-Vuosaari (1 306 asuntoa).

Hintasääntelystä on vuosina 2010 - 2020 vapautunut yhteensä 10 643 asuntoa.

Vuosina 2014–2020 valmistuneet Hitas-asunnot

Vuosina 2014 – 2020 uusia Hitas-asuntoja on valmistunut yhteensä 3 231 asuntoa ja lukumäärällisesti eniten Helsinki 1 ja Helsinki 2 kalleusalueille. Viime vuosina on rakentaminen painottunut merenranta-alueille muun muassa Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Verkkosaareen. Myös Kruunuvuorenrannan rakentaminen jatkuu ja alueelle on jo valmistunut uusia Hitas-yhtiöitä. Uusia Hitas-yhtiöitä on tällä hetkellä rakenteilla myös Pasilassa ja Koskelan sairaalan alueella.

 

Lähde: Hitas-rekisteri

Lisätietoa Hitaksesta: www.hel.fi/hitas