Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2021 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 515 kappaletta, joka on määrällisesti noin neljä prosenttia koko valmiista hintasääntelyn piirissä olevasta Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Kaikkien kauppojen toteutunut keskineliöhinta vuonna 2021 oli 4 405 euroa, alin toteutunut 2 011 euroa ja ylin toteutunut 7 794 euroa neliöltä. Ylimmän toteutuneen keskineliöhinnan mukainen kauppa tehtiin postinumeroalueella 220 Jätkäsaari ja alimman keskineliöhinnan kauppa postinumeroalueella 750 Puistola.

Suurin merkitys yleisestikin hintasääntelyllä on Helsinki 1 kalleusalueella ja vähäisin Helsinki 4 kalleusalueella, jossa laskennalliset Hitas-enimmäishinnat useilla postinumeroalueilla ylittävät alueen kaikkien asuntojen keskineliöhinnan.

Toteutuneet kauppahinnat postinumeron perusteella jaoteltuna:

https://www.hel.fi/static/kv/asunto-osasto/hitaskaupat-alue-2021.pdf

 

Hitas-asuntojen velaton rajaneliöhinta

 

Rajaneliöhinta on 1.11.2022 alkaen 4 733 euroa, ja se on korkeampi kuin kaikkien Hitas-asuntojen toteutuneiden kauppahintojen keskineliöhinta vuonna 2021. 

Hitas-asuntokaupassa voi aina käyttää kulloinkin voimassa olevaa velatonta rajaneliöhintaa ilman huoneistokohtaisen enimmäishinnan vahvistamista.

Rajaneliöhinta lasketaan ja vahvistetaan neljännesvuosittain, kun Tilastokeskus on julkaissut vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilaston. Rajaneliöhinta otetaan käyttöön 1.2., 4.5., 1.8. ja 1.11.

 

Valmiiden hintasääntelyssä olevien Hitas-asuntojen määrä

Hintasääntelyn piirissä olevia Hitas-asuntoja oli vuoden 2021 lopussa 13 342 asuntoa, jotka sijaitsevat Helsingin kalleusalueilla seuraavasti:

 

 

Vuosina 2014–2021 valmistuneet Hitas-asunnot

Vuosina 2014 – 2021 uusia Hitas-asuntoja on valmistunut yhteensä 3 645 asuntoa ja lukumäärällisesti eniten Helsinki 1 ja Helsinki 2 kalleusalueille. Viime vuosina on rakentaminen painottunut merenranta-alueille muun muassa Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Verkkosaareen. Myös Kruunuvuorenrannan rakentaminen jatkuu ja alueelle on jo valmistunut uusia Hitas-yhtiöitä. Uusia Hitas-yhtiöitä on tällä hetkellä rakenteilla myös Pasilassa ja Koskelan sairaalan alueella.

 

Lähde: Hitas-rekisteri

Lisätietoa Hitaksesta: www.hel.fi/hitas