Kolmannen neljänneksen tilanne 2022

Asuntorakentamisen toisella kvartaalilla alkanut hidastuminen jatkui Helsingissä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Valmistuneiden asuntojen määrässä oli nähtävissä laskua verrattuna kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen. Aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrät olivat vastaavasti myös alhaisemmat kuin kahtena edeltävänä vuotena. Rakenteilla olevan kerrosalan määrä oli kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,17 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m2), josta asuntorakentamista oli noin 65 prosenttia. 

 

Asuntorakentaminen

Asuntoja valmistui kolmannella neljänneksellä kahta edellistä vuotta vähemmän. Heinä–syyskuun aikana asuntoja valmistui 1 250, mikä on noin 700–800 asuntoa vähemmän verrattuna kahteen edeltävään vuoteen. Koko kuluvan vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä on valmistunut yhteensä 4 146 asuntoa. 

 

Rakennusluvitettujen asuntojen määrä oli kahta edellistä vuotta pienempi. Kolmannella neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 943 asunnon rakentamiseksi, kun kahtena aiempana vuonna lupia on myönnetty vastaavana ajankohtana keskimäärin noin 1 500 asunnolle. Aloitettujen asuntojen määrä jäi myös edeltäviä vuosia selkeästi vähäisemmäksi, kun kolmannella neljänneksellä aloitettiin hieman alle 1 200 asunnon rakentaminen. Koko vuoden aikana kolmannen neljänneksen loppuun mennessä on myönnetty rakennuslupa noin 4 000 asunnolle ja aloitettu noin 3 900 asunnon rakentaminen. 

 

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on jatkanut huhtikuussa alkanutta laskuaan, ollen kolmannen neljänneksen lopussa hieman alle 760 000 k-m2. Rakenteilla on kuitenkin yhä yli 10 000 asuntoa. 

 

Toimitilarakentaminen 

Kolmannella neljänneksellä muuta kuin asuinrakentamista valmistui 9 270 k-m2. Lukema alittaa huomattavasti kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteen. Aloitetun toimitilarakentamisen kerrosalassa ylitettiin kuitenkin viime vuoden kolmannen neljänneksen määrä. Aloituksia oli noin 89 000 k-m2, kun viime vuonna vastaava luku oli alle 62 000 k-m2.   

 

Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kattoi yhteensä noin 54 000 k-m2, mikä on noin 8 000 k-m2 enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena keskimäärin. Rakenteilla oleva muun kuin asuinrakentamisen kerrosala on tasaantunut likimain viime vuoden tasolle, ollen noin 406 000 k-m2

 

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot myönnetyt luvat aloitetut ja valmistuneet.csv.

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv