Toisen neljänneksen tilanne 2022

Asuntorakentaminen osoitti ennakoituja hidastumisen merkkejä Helsingissä vuoden toisella neljänneksellä. Asuntoja valmistui kuitenkin hyvin kahden edellisen vuoden tapaan. Aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrässä oli nähtävillä laskua verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Rakenteilla olevan kerrosalan määrän viime vuonna alkanut kasvu taittui, ollen neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,21 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m2), josta noin 65 prosenttia oli asuntorakentamista. Asuntokauppa on hiljentynyt hieman vuoden takaisesta jääden Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 tasolle. 

 

Asuntomarkkinat 

Asuntokaupan tahti näyttää hiukan hidastuneen vuoden 2021 ennätyslukemista. Kauppaa käytiin kuitenkin reippaasti - luvut olivat samaa tasoa kuin vuonna 2020. Edelleen on odotettavissa, että kauppamäärät kasvavat varainsiirtoverotietojen vahvistuessa vuoden mittaan. Asuntojen hinnoissa ei Helsingissä ole havaittavissa merkittäviä muutoksia ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden millään kalleusalueella, mutta vuoden takaisesta hinnat ovat nousseet likimain prosentilla koko kaupungissa. Eniten asuntojen hinnat ovat nousseet kalleusalueilla 3 ja 4, joissa molemmissa hinnat nousivat 1,4 prosentilla. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan uusien asuntojen hinnat laskivat neljällä prosentilla vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Kuitenkin uusien asuntojen hinnat nousivat neljällä prosentilla. Asuntojen vuokraindeksin kehitys on ollut huomattavasti stabiilimpi Helsingissä sekä edelliseen neljännekseen että vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. 

 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tilanne näyttää hieman helpottaneen vuodenvaihteesta. Kuitenkin vapaita tai vapautuvia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on edelleen Helsingissä tarjolla lähes kaksinkertainen määrä koronaviruspandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. 

 

Asuntorakentaminen

Asuntoja valmistui toisella neljänneksellä kahden viime vuoden tapaan reippaasti. Valmistuneita asuntoja oli miltei 1 900, mikä ylittää viime vuosien toisen neljänneksen luvut. Koko vuonna on valmistunut noin 2 900 asuntoa. Se noudattaa viime vuoden tasoa. 

 

Rakennusluvitettujen asuntojen määrä oli kahta edellistä vuotta selvästi pienempi. Toisella neljänneksellä rakennusluvan sai tänä vuonna noin 1 600 asuntoa. Aloitettujen asuntojen määrä jäi myös viime vuosia selkeästi vähäisemmäksi, luvun ollessa noin 1 000 asuntoa. Koko vuoden alkupuoliskolla myönnettiin lupa noin 3 000 asunnolle ja aloitettiin noin 2 700 asuntoa. 

  

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä oli neljänneksen lopussa alle 800 000 k-m2, mikä taittaa viime vuonna alkaneen nousujohteisen suunnan.  

 

Toimitilarakentaminen 

Toisella neljänneksellä muuta kuin asuinrakentamista valmistui noin 125 000 k-m2. Tämä ylittää selvästi kahden edeltävän vuoden lukemat. Myös aloitetun toimitilarakentamisen kerrosalassa ylitettiin viime vuoden luku sen ollessa noin 59 000 k-m2. Rakennuslupia oli myönnetty noin 54 000 k-m2:n rakentamiseksi, mikä jää kahta edellistä vuotta pienemmäksi. Rakenteilla oleva, muun kuin asuinrakentamisen kerrosala jää asuinkerrosalan tapaan matalammaksi ensimmäisen neljänneksen lopun tasoa. 

 

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot myönnetyt luvat aloitetut ja valmistuneet.csv.

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv