Helsingin seudun MAL-sopimus ja -seuranta

Helsingin seudun 14 kuntaa ja valtio​ allekirjoittivat 9.6.2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2016–2019. MAL-sopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä edellytyksien luominen tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle kasvattamiselle.

MAL-sopimuksen seuranta tapahtuu sopijaosapuolten edustajien vuosittaisen seurantakokouksen sekä sen valmistelusta vastaavan MAL-sihteeristön toimesta. HSY vastaa seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista. Lisätietoa MAL-sopimuksen seurannasta löytyy HSY:n sivuilta.