Rakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 2021

Asuinrakentaminen Helsingissä oli runsasta maailmanlaajuisesti jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta. Kaupunkiin valmistui jälleen yli 7 000 uutta asuntoa.

Helsinkiin valmistui vuonna 2021 yhteensä 7 105 asuntoa, joista 96 prosenttia eli 6 815 asuntoa valmistui uustuotantona ja laajennuksina. Käyttötarkoituksen muutoksina valmistui 290 asuntoa. Asumiseen syntyi uutta kerrosalaa yhteensä 500 876 kerrosneliömetriä, joka on noin kolmanneksen enemmän kuin edeltävänä viisivuotiskautena keskimäärin.

Vuoden aikana aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen, joista käyttötarkoituksen muutoksia oli 351 asuntoa. Rakennuslupa myönnettiin peräti 7 551 asunnon rakentamiseksi, joista 7 372 uustuotantona ja laajennuksina sekä 179 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksina. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kerrosala käsitti yhteensä 573 281 kerrosneliömetriä, joka ylitti selvästi viiden edeltävän vuoden keskiarvon. Vuoden lopussa oli rakenteilla uustuotantona ja laajennuksina yhteensä 10 079 asuntoa. Rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä nousi nykyiselle noin 10 000 asunnon tasolle jo vuoden 2018 aikana.

Asuinrakentamisen alueet

Rakentaminen jatkui vilkkaana erityisesti asuinrakentamisen projektialueilla. Uustuotantona ja laajennuksin valmistui eniten asuntoja Jätkäsaaren (908 asuntoa), Kalasataman (821 asuntoa) ja Sompasaaren (461 asuntoa) sekä Pasilan (754 asuntoa) alueille. Yli 250 asuntoa valmistui myös Herttoniemeen, Koskelaan ja Laajasalon Kruunuvuorenrantaan. Kaupunkirakenne tiivistyi lisäksi pienempinä täydennysrakentamiskohteina eri puolilla Helsinkiä.

Vuoden 2021 lopussa rakenteilla olevia asuinrakennuksia oli erityisesti uusista alueista Pasilassa ja Kalasatamassa. Näiden suurten aluerakentamisen projektialueiden ulkopuolella asuntoja oli rakenteilla paljon myös Vuosaaressa ja Oulunkylässä.

Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala pieneni ja yksiöiden osuus asuntotuotannosta nousi

Uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista valtaosa eli 92 prosenttia valmistui kerrostaloihin. Kaikkien vuoden aikana valmistuneiden asuntojen keskikoko laski edellisvuoden 58 neliömetristä 54,34 neliömetriin. Vaikka huoneistotyypeistä lukumäärällisesti eniten rakennettiin yhä kaksioita (2 120 asuntoa), nousi yksiöiden osuus lähes 31 prosenttiin koko asuntotuotannosta. Vastaavasti suurempien perheasuntojen osuus kokonaistuotannosta pieneni hieman edellisvuodesta. Kolme huonetta käsittävien asuntojen osuus oli 23 prosenttia ja neljä huonetta tai enemmän käsittävien asuntojen osuus 15 prosenttia vuoden asuntotuotannosta.

Tuotannosta 66 prosenttia sääntelemätöntä

Kaikesta vuoden 2021 asuntotuotannosta oli sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntokohteita 66 prosenttia. Välimuodon säännellyn asuntotuotannon osuus oli 18 prosenttia. Yli puolet välimuodon tuotannosta oli Hitas- ja hintakontrolloituja asuntoja (604 kpl) sekä asumisoikeusasuntoja (218 kpl).

Valtion tukemien pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osuus oli noin 20 prosenttia kaikista uustuo­tantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä (1 347) vastaa miltei edellisvuoden lukemaa, mutta pienempää osuutta kokonaistuotannosta.

Helsingin kaupungin omaa tuotantoa oli 14 prosenttia vuonna 2021 valmistuneista asunnoista. Kaupungin rakennuttamia asuntoja valmistui 928, joista ARA-vuokra-asuntoja oli 647. Kaupungin rakennuttamia asumisoikeusasuntoja valmistui 92 kappaletta ja Hitas-asuntoja 189 kappaletta.

Toimitilarakentamista aloitettiin kahta edellisvuotta enemmän

Toimitilarakennuksia, joiksi lasketaan kaikki muut kuin asuinrakennukset, valmistui yhteensä hieman alle 300 000 kerrosneliömetriä. Edellisvuoteen verrattuna toimitilarakentamisena valmistuneessa kerrosalassa on havaittavissa hienoinen 11 prosentin supistuminen. Valmistuneen kerrosalan määrä on kuitenkin pysytellyt keskimäärin samalla tasolla viimeisten neljän vuoden ajan. Vuoden aikana valmistui eniten liike- ja toimistorakennuksia ja julkiset palvelurakennukset olivat toiseksi suurin valmistuneiden toimitilarakennusten luokka. Alueellisesti toimitilarakentamisen valmistunutta kerrosalaa jakautui erityisesti Kalasatamaan, Jätkäsaareen ja Pasilaan. Toimitilarakentamista aloitettiin päälle 350 000 kerrosneliömetriä, mikä on selvästi kahta edellisvuotta enemmän. Uutta toimitilaa oli rakenteilla nousujohteisesti ja vuoden lopussa sitä oli keskeneräisenä noin 490 000 kerrosneliömetriä.

Rakentamisen vuositilasto 2021:

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2021

Rakentamisen vuositilasto 2021 pähkinänkuoressa

 

Julkaisun liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan 1970–2021 t01_v_ktark_kem2.xlsx

Liitetaulukko 2. Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 2000–2021, yksityiskohtaisempi käyttötarkoitusluokitus t02_v_ktark_tarkka_kem2.xlsx

Liitetaulukko 3. Valmistuneet asunnot Helsingissä talotyypin mukaan 1971–2021, erikseen ARA-tuotanto t03_v_as_talotyyppi.xlsx

Liitetaulukko 4. Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan Helsingissä 2000-2021, erikseen ARA-tuotanto t04_v_as_huontyyppi.xlsx

Liitetaulukko 5. Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan 1981–2021 t05_v_as_halper_rahoit.xlsx

Liitetaulukko 6. Kaupungin rakennuttama tuotanto rahoitusmuodon ja hallintaperusteen mukaan 1971–2021, vertailuna koko asuntotuotanto t06_v_as_ATT_halper_rahoit.xlsx

Liitetaulukko 7. Käyttötarkoituksen muutokset: uudet asunnot, vertailutietona uustuotanto ja laajennusrakentaminen 2000–2021 t07_v_as_rtoimp1234.xlsx

Liitetaulukko 8. Valmistuneet asunnot 2000–2021, uustuotanto ja käyttötarkoituksen muutokset, erikseen erityisryhmille suunnatut asunnot t08_v_as_rtoimp1234_erityisr.xlsx

Liitetaulukko 9. Valmistuneet erityisryhmien asunnot rahoituksen mukaan vuosina 2000–2021, vertailuna koko asuntotuotanto t09_v_as_erityisr_rahoit.xlsx

Liitetaulukko 10. Rakennustoiminta (myönnetyt luvat, aloitetut ja valmistuneet rakennukset) Helsingissä vuosina 1976-2021 t10_mav_kem2.xlsx

Liitetaulukko 11. Valmistuneet asunnot huoneistotyypin, rahoituksen ja hallintaperusteen mukaan vuonna 2021, erikseen kaupungin rakennuttamat asunnot t11_v_as_halper_rah_huonet2021.xlsx

Liitetaulukko 12. Valmistuneet rakennukset ja niiden kerrosala (k-m2) rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain vuonna 2021 t12_v_rak_ktark_aslkm2021.xlsx