Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa noin 362 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Kerrostaloasuntojen osuus ei ole pitkälläkään aikavälillä paljoa muuttunut, vuonna 1970 se oli 88 %. Rivitaloasunnot ovat lisänneet osuuttaan vuoden 1970 2 prosentista nykyiseen 6 prosenttiin. Erillispientalojen osuus on pysynyt varsin tarkkaan samana.

Asuntokanta talotyypin mukaan 1970-2017.xlsx