Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

86 prosenttia Helsingin asunnoista kerrostaloissa

Helsingissä oli vuoden 2020 lopussa runsaat 376 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 5 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 7 prosenttia.

Kerrostaloasuntojen osuus ei ole pitkälläkään aikavälillä paljoa muuttunut, vuonna 1970 se oli 88 % (ks. liitetaulukko). Rivitaloasunnot ovat lisänneet osuuttaan vuoden 1970 2 prosentista nykyiseen 5 prosenttiin. Erillisten pientalojen osuus on pysynyt suunnilleen samana.

asuntokanta talotyypin mukaan 1970-2020.xlsx

Alla olevassa kartassa on esitetty pientaloasuntojen (erillispientalo- ja rivitaloasunnot) osuus asuntokannasta osa-alueittain vuonna 2019. Suhteellisesti eniten pientaloasuntoja on Helsingin pohjoisosissa ja Östersundomissa. Myös joillakin kaakkoisen rannikon osa-alueilla osuus on merkittävä.