Helsinki on vetovoimainen kaupunki, jossa houkuttelevat työ- ja opiskelupaikat sekä palvelut. Niinpä Helsingin väkiluku kasvaa vauhdilla ja asuntojen hinnat ovat korkeammat kuin muualla maassa.

Helsingin asuntomarkkinoille on tunnusomaista asuntojen hintojen suuri alueellinen vaihtelu. Helsingin keskustassa, rannan tuntumassa, on niukasti asuntorakentamiseen soveltuvaa maata tarjolla. Asuntojen korkea kysyntä ja niukka tarjonta keskustassa ja sen liepeillä, ovat ajaneet asuntomarkkinat krooniseen ylikysyntään. Asuntojen hinnat ovatkin nousseet tällä alueella merkittävästi yli rakennuskustannusten. Edullisimmilla postinumeroalueilla asuntojen hinnat vertautuvat Helsingin sijaan pienempiin kuntiin, joissa asuminen on huomattavasti edullisempaa. Helsinki jakautuu neljään kalleusalueeseen, joista kalleimmat asunnot ovat aivan kaupungin ytimessä, kalleusalueella 1 ja sen ympärysalueilla, kalleusalueella 2. Asuntojen hinnat ovat huomattavasti huokeammat lähiövyöhykkeellä, kalleusalueilla 3 ja 4. 

Vanhojen asuntojen hinnat

Helsinkiläisten vanhojen kerrostalo- ja rivitaloasuntojen keskineliöhinta oli 4 491 vuonna 2020. Asuntojen hinta on noussut Helsingissä tasaisesti koko 2010-luvun alusta finanssikriisin aiheuttaman hetkellisen hintojennousun tasaantumisen jälkeen. Vuonna 2020 asuntojen keskineliöhinta nousi 3,9 prosenttia eli 168 eurolla. Asuntojen keskineliöhinta oli korkein kalleusalueella 1, jossa se oli 7 721 €/m². Asuntojen keskineliöhinta on noussut kymmenessä vuodessa eniten myös kalleusalueella 1, jossa se nousi 34,1 prosenttia eli 1 965 eurolla. Myös kalleusalueella asuntojen keskineliöhinta on noussut yli neljänneksellä kymmenen vuoden aikana. Kalleusalueella 2 asuntojen keskineliöhinta oli 5 935 €/m². Edullisimpia asunnot ovat kalleusalueella 4, jossa keskineliöhinta oli 2 957 €/m² vuonna 2020. Hintakehitys on tällä kalleusalueella ollut myös tasaisinta ja noussut 2010-luvulla vain hyvin maltillisesti. Kalleusalueen 3 hinnat ovat myös jääneet kahden kalliimman kalleusalueen hinnoista. Vuonna 2020 asuntojen keskineliöhinta oli 3 865 €/m² kalleusalueella 3.

Indeksin muutoksesta laskettuna hinnat olivat vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä keskimäärin koko kaupungissa 8,8 prosenttia korkeammat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Kalleusalueiden tarkastelu näyttää, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä eniten nousua oli kalleusalueilla 1 ja 4. Helsingin kalleimmalla alueella, kalleusalueella 1, vanhat asunto-osakkeet maksoivat vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä keskimäärin 8 350 euroa neliöltä. Eroa edullisimpaan kalleusalueeseen oli jo lähes 5 200 euroa, sillä kalleusalueelta 4 sai asunto-osakkeen keskimäärin 3 167 euron neliöhintaan. Kalleusalueella 2 asunto-osake maksoi keskimäärin 6 312 euroa neliöltä ja kalleusalueella 3 puolestaan 4 065 euroa neliöltä.

Lisätietoja vanhojen osakeasuntojen hinnoista Helsingissä vuonna 2019 sekä hintakehityksestä 2000-luvulla löytyy julkaisusta Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019.