Yleiskaava on pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Yleiskaavassa suunnitellaan maankäyttöä yleispiirteisesti, se avaa uusia asuin- ja muun rakentamisen mahdollisuuksia.

 

Helsingin nykyinen yleiskaava – yleiskaava 2016 – tuli voimaan joulukuussa 2018. Yleiskaava kuvaa kaupungin strategista tavoitetilaa ja ohjaa Helsingin asemakaavoitusta. Yleiskaava kattaa koko Helsingin alueen Östersundomia lukuun ottamatta. Yleiskaava 2016 mahdollistaa Helsingin kasvun tiiviiksi raideliikenteen verkostokaupungiksi, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne – metro, junat ja pikaraitiotiet. Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavasta tiettyjä osia. Näillä alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleiskaava.

 

Yleiskaavasta on lisätietoa sen omalla sivustolla. Muiden karttojen ja suunnitelmien kanssa yleiskaavaa voi katsella karttapalvelussa.

 

Osayleiskaavat täydentävät yleiskaavaa. Osayleiskaavoja valmistellaan Länsiväylän ympäristöön, Viikinrannnan–Lahdenväylän alueelle, Östersundomiin sekä Vartiosaareen. Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne, ja siinä keskitytään kaupunkirakenteen kannalta oleellisiin asioihin, kuten asumiseen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen, liikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkostoon. Osayleiskaava ohjaa alueen tulevaa ja tarkempaa asemakaavoitusta. Voimassa ja valmisteilla olevat osayleiskaavat näkyvät karttapalvelussa.

 

Yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelmassa ohjelmoidaan yleiskaavan suurten aluekokonaisuuksien ja osayleiskaavojen sekä liikennejärjestelmähankkeiden suunnittelujärjestystä. Toteuttamisohjelmaa päivitetään neljän vuoden välein valtuustokausittain. Toteuttamisohjelma ja sen tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi liite 1.

Helsingin yleiskaava 2016

Helsingin yleiskaava 2016