Yleiskaavassa suunnitellaan maankäyttöä yleispiirteisesti eli asemakaavaa karkeammalla tasolla. Se avaa uusia asuin- ja muun rakentamisen mahdollisuuksia, jotka saavat tarkemman muodon asemakaavoituksessa. Tällöin päätetään tarkasti rakentamisen sijainti, tyyppi ja määrä.

Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava on tullut voimaan 5. joulukuuta 2018. Yleiskaava 2016 kuvaa kaupungin strategista tavoitetilaa ja ohjaa jatkossa Helsingin asemakaavoitusta. Yleiskaava kattaa koko Helsingin alueen Östersundomia lukuun ottamatta. Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavasta joitain osia. Näillä alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleiskaava. Uuden yleiskaavan tavoitteena on raideliikenteen verkostokaupunki. Uudesta yleiskaavasta on lisätietoa sen omalla sivustolla http://www.yleiskaava.fi/. Sen kartat, selvitykset ja muu aineisto ovat suoraan osoitteessa http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/.

Östersundom-toimikunta on hyväksynyt Östersundomin yhteisen yleiskaavan 11. joulukuuta 2018. Toimikunta voi tehdä varsinaisen päätöksen, kun Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Lisäksi on voimassa osayleiskaavoja esimerkiksi Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Voimassa ja valmisteilla olevat osayleiskaavat näkyvät karttapalvelussa.

Muiden karttojen ja suunnitelmien kanssa uutta yleiskaavaa voi katsella karttapalvelussa. Yleiskaavakartan läpinäkyvyyttä voi lisätä Kartalla nyt -ikkunan rataskuviosta – tällöin taustakartta tulee näkyviin.

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma linjaa painopisteitä ja asemakaavoituksen toteuttamisjärjestystä. Se hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017.

Kartta: Yleiskaavan toteuttamisohjelman aikataulutus

Yleiskaavan toteuttamisohjelman aikataulutus

Toteuttamisohjelma ja sen liite aluekokonaisuuksista ja tarkastelunäkökulmista.