Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntojen vuokrat

(15.1.2019)

Asuntojen vuokrien kehitys Helsingissä on ollut perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Asuntojen vuokrat ovat kasvaneet tasaisesti koko tarkasteluajanjaksolla vuodesta 2010 alkaen kaikilla kalleusalueilla. Hintakehityksestä poiketen asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten kauempana Helsingin keskustasta ja tämä trendi jatkuu edelleen. Asuntojen vuokrat ovat nousseet vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä kalleusalueilla 3 ja 4 keskimäärin 4,2 ja 2,8 prosenttia vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat

(15.1.2019)

Asuminen Helsingissä on huomattavasti muuta Suomea kalliimpaa. Tästäkin huolimatta Helsingin väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Helsinki on siis hyvin vetovoimainen kaupunki, jossa sijaitsee paljon kiinnostavia työpaikkoja sekä palveluita, joiden läheisyydestä asunnon ostajat ovat valmiita maksamaan. Helsingin asuntomarkkinoille on hyvin tunnusomaista asuntojen hintojen ja vuokrien suuri vaihtelu. Helsingin keskusta sijaitsee niemen kärjessä, joten varsinkin keskustan lähialueilla sijaitsevilla alueilla asuntorakentamiseen soveltuvaa maata on tarjolla hyvin niukasti.

Yleiskaavoitus

(27.12.2018)

Yleiskaavassa suunnitellaan maankäyttöä yleispiirteisesti eli asemakaavaa karkeammalla tasolla. Se avaa uusia asuin- ja muun rakentamisen mahdollisuuksia, jotka saavat tarkemman muodon asemakaavoituksessa. Tällöin päätetään tarkasti rakentamisen sijainti, tyyppi ja määrä.

Asuntotuotanto

(13.12.2018)

Helsingissä on parhaillaan menossa historiallisen vilkas rakentamisen kausi, jossa asuntotuotanto on suurimmillaan sitten koko 2000-luvun. Asuntotuotannon nykykausi ei historian valossa ole kuitenkaan täysin poikkeuksellinen, sillä rakentaminen on lähes samalla tasolla verrattuna 1980-luvun lopun sekä 1970-luvun huippuvuosiin.